Lista aktualności Lista aktualności

Seminarium: Przebudowa drzewostanów na gruntach porolnych Nadleśnictwa Krynki

Problem przebudowy jednogatunkowych i często jednowiekowych drzewostanów iglastych, zakładanych głównie po wojnie na gruntach porolnych, jest od wielu lat podnoszony przez grono naukowe, pracowników BULiGL jak i nas leśników.

Wspólnie z białostockim oddziałem  Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL) w dniu 30 września zorganizowaliśmy seminarium  pt. „Przebudowa drzewostanów na gruntach porolnych Nadleśnictwa Krynki".

Nie bez powodu rozmawialiśmy o chorobach, które dotykają monokultury iglaste w Poczopku. Ponad 50% powierzchni naszego Nadleśnictwa stanowią lasy, które porastają grunty porolne. Po wojnie główny nacisk położono na zalesienie terenów wzdłuż granicy państwa.

Powierzchnia zalesień po II wojnie światowej sięgnęła powierzchni ponad 1,5 mln ha w skali całego kraju. Działania, które słusznie uznawane są za sukces polskiego leśnictwa (wzrost lesistości z 20,8% w 1945r. do 29,4% w 2015r.) teraz pokazują swe niedoskonałości. Od kilku lat obserwujemy pogarszanie się stanu zdrowotnego tych drzewostanów. Obecny stan zalesień obnaża ówczesny niedostatek wiedzy, stosowanie wielu uproszczeń i schematyzm postępowania. W sposób naturalny ujawniła to choroba systemów korzeniowych – huba korzeniowa – przede wszystkim drzew iglastych głównie na gruntach porolnych.

Ze względu na specyfikę naszego Nadleśnictwa huba korzeniowa sieje spustoszenie w naszych lasach. Aby przeciwdziałać totalnemu rozpadowi „drzewostanów porolnych" opracowaliśmy w 2013r. „Plan przebudowy drzewostanów porolnych w Nadleśnictwie Krynki".

Plan planem, ale aby właściwie gospodarować na tych trudnych terenach należy opierać się na wiedzy naukowców, nie tylko z branży leśnej. Na zorganizowane przez nas seminarium zaprosiliśmy przedstawicieli innych nadleśnictw, Instytut Badawczy Leśnictwa oraz pracowników naukowych Politechniki Białostockiej. Wspólnie debatowaliśmy na temat kierunków prawnych i środowiskowych aby skutecznie radzić sobie z narastającym problemem zamierania lasów na gruntach porolnych.

 

Druga część seminarium odbyła się nad zbiornikiem wodnym Ozierany. Odsłonięto tam obelisk upamiętniający prof. dr hab. Andrzeja Czerwińskiego, w obecności rodziny profesora i zaproszonych gości.

Profesor był leśnikiem, miłośnikiem i badaczem Puszczy Knyszyńskiej, który całe swoje życie zawodowe i karierę naukową związał z ziemią białostocką. Był redaktorem pierwszej monografii poświęconej przyrodzie Puszczy Knyszyńskiej.

fot. Krzysztof Sobolewski