CERTYFIKACJA CERTYFIKACJA

Powrót

Obszary nieobjęte gospodarowaniem

Obszary nieobjęte gospodarowaniem

Przedstawiamy zaktualizowane powierzchnie Obszarów Nieobjętych Zagospodarowaniem (ONG) do wglądu i konsultacji społecznych.

Konsultacje rozpoczynamy w dniu 05.02.2020 roku do 05.03.2020 roku.