Asset Publisher Asset Publisher

OSTATNIE POŻEGNANIE

Nadleśnictwo Krynki zawiadamia, że w dniu 16 marca 2021 r., w wieku 82 lat zmarł ś.p. Mieczysław Siewko – leśnik, emerytowany nadleśniczy Nadleśnictwa Krynki - wieloletni pracownik Lasów Państwowych

Leśną karierę zawodową rozpoczął w 1957 r. w Nadleśnictwie Złota Wieś, gdzie przez 6 kolejnych lat pełnił funkcje podleśniczego oraz leśniczego. W 1963 r. został wybrany do Prezydium Powiatowej Rady  Narodowej w Mońkach jako starszy inspektor ds. leśnictwa. Do pracy w Lasach Państwowych powrócił w 1965 jako leśniczy Nadleśnictwa Trzcianne.
 

Był człowiekiem ambitnym, cenił sobie zdobywanie nowych doświadczeń. Jego wrodzone zdolności oraz zaangażowanie zostały docenione i z dniem 1 listopada 1971 r. został zatrudniony w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Przez blisko 20 lat pełnił funkcje kierownicze, jako naczelnik Wydziału Kontroli i Rewizji Gospodarczej, zastępca dyrektora ds. ekonomicznych, p.o. dyrektora oraz zastępca dyrektora ds. leśnictwa.

Ostatnie lata leśnej kariery spędził w Puszczy Knyszyńskiej, jako nadleśniczy Nadleśnictwa Krynki, w latach 1992-2004. W dniu 31 października 2004 r. odszedł na zasłużoną emeryturę.

Rzetelna praca oraz dbałość o honor leśnika polskiego zostały docenione i nagrodzone. Wielokrotnie odznaczany, m.in. Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużonego dla Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, Srebrną i Złotą Odznaką „Zasłużony Białostocczyźnie”, Srebrną Odznaką za zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Odznaką Za Zasługi Dla Łowiectwa, a także Kordelasem Leśnika Polski – Za Szczególne Zasługi Dla Leśnictwa.

W 2003 r. otrzymał Medal im. Wiktora Godlewskiego za zasługi dla ochrony przyrody oraz popularyzację wiedzy przyrodniczej – za odtwarzanie środowiska przyrodniczego Wzgórz Sokólskich.

 

Z Rodziną oraz Wszystkimi Bliskimi łączymy się w bólu i składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

Nadleśniczy Aleksander Lickiewicz

i Pracownicy Nadleśnictwa Krynki