Asset Publisher Asset Publisher

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Północna i wschodnia część Nadleśnictwa Krynki znajduje się w zasięgu Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Sokólskich. Obszar ten znajduje się na wschód od Puszczy Knyszyńskiej. Rozciągnięty jest wzdłuż granicy polsko białoruskiej od Krynek do okolic Bobrownik. Zajmuje powierzchnię 38 742 ha. Cechuje się niezwykle urozmaiconą rzeźbą terenu. Najwyższe wzniesienia na wschód od Sokółki- Wojnowskie Góry dochodzą do 235 m. n.p.m. Mozaika polno- leśna urozmaicona jest rzekami min. Słoja, Świsłocz.  Tygiel narodowościowy i wyznań: katolicy, prawosławni, muzułmanie egzystują obok siebie bez konfliktów tworząc niepowtarzalny klimat tego regionu.