Asset Publisher Asset Publisher

Sprzedaż zezwoleń na połów ryb na zbiorniku wodnym „Ozierany”

 

Cena zezwoleń na połów ryb zgodnie z Zarządzeniem Nadleśniczego nr 10/2020 z dnia 14 lutego 2020 roku:

  1. Do 1 miesiąca- 50,00 zł brutto
  2. Od 2 do 6 miesięcy- 100,00 zł brutto
  3. 7 miesięcy i dłużej, nie dłużej jednak niż do końca bieżącego roku - 150,00 zł brutto

Zezwolenia sprzedawane są wyłącznie osobom posiadającym karty wędkarskie.

Zezwolenia można nabyć w siedzibie Nadleśnictwa Krynki w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-14.30 lub wpłacając należność na konto:

Nr konta : 10 2030 0045 1110 0000 0408 1200

W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko oraz na jaki okres wykupowane jest  zezwolenie,

Na adres e-mail Nadleśnictwa: krynki@bialystok.lasy.gov.pl  należy przesłać:

  1. Dane: imię i nazwisko, pełen adres
  2. Nr karty wędkarskiej
  3. zakres dat połowu (w miesiacach)

Skan dokumentu przesłany zostanie na adres e-mail, a oryginał na adres korespondencyjny.