Asset Publisher Asset Publisher

Żubry w Puszczy Knyszyńskiej policzone

Jak co roku Nadleśnictwa Puszczy Knyszyńskiej policzyły żubry znajdujące się na ich terenie.

 

W dniu 15 lutego 2024 r. w siedzibie Nadleśnictwa Krynki odbyło się spotkanie przedstawicieli nadleśnictw Puszczy Knyszyńskiej; Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku; Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu podsumowania działań ochronno-hodowlanych z zakresu zarządzania populacją żubrów w Puszczy Knyszyńskiej na przełomie lat 2023 – 2024. Podczas spotkania oceniono realizację zaleceń sformułowanych w protokołach z poprzednich lat i sformułowania zaleceń na przyszłość.

 

Według inwentaryzacji przeprowadzonej przez nadleśnictwa Puszczy Knyszyńskiej, skoordynowanej przez Nadleśnictwo Krynki, stan populacji żubrów  przedstawia się następująco: ogółem 322 osobniki w tym 167 byków oraz 155 krów.

 

            Najwięcej żubrów spotkamy na terenie Nadleśnictwa Krynki - 234 osobniki, pozostała część stada przebywa głównie na terenach nadleśnictw: Żednia (57 osobników), Supraśl (22 osobniki), Waliły (6 osobników) oraz Czarna Białostocka (3 osobniki).