Asset Publisher Asset Publisher

Kalendarium

Nasze kalendarium


 •  1434 – odnowienie Unii Polsko – Litewskiej, Król Władysław Jagiełło spotyka się w Krynkach z księciem Zygmuntem Kiejstutowiczem
 • 1556 – podział Puszczy Grodzieńskiej na puszcze: Grodecką, Kryńską, Odelską, Supraską i inne
 • 1706 – Król Szwedzki Karol XII na dwa tygodnie zatrzymuje się w Krynkach
 • 1916 – budowa kolejki leśnej
 • 1927 – powołanie Nadleśnictwa Krynki
 • 1972– likwidacja Nadleśnictwa Krynki (poprzez przyłączenie do Nadleśnictwa Waliły)
 • 1973 – introdukcja (wsiedlenie) żubrów
 • 1991 – ponowne powołanie Nadleśnictwa Krynki
 • 2001 - budowa zbiornika Ozierany
 •  introdukcja żubrów
 • 2004 – zakończenie pierwszego, głównego etapu przywracania Puszczy Kryńskiej – zalesienie ponad 2300 ha gruntów porolnych
 • 2005 – utworzenie Silvarium
 • 2005 – utworzenie Szlaku Ekumenicznego
 • zdobycie tytułu Podlaska Marka Roku 2005 – pierwsze wyróżnienie dla Silvarium
 • zdobycie tytułu Podlaska Marka Roku 2006 – pierwsze wyróżnienie za Szlak Ekumeniczny
 • 2008 - budowa zbiornika na Poczopówce
 • 2008 – nagrody: Lidera Polskiej Ekologii, Modernizacji Roku, nagroda im. Adama Loreta dla nadleśniczych: byłego i obecnego
 • 2008 – zakończenie programu przywracania retencyjności wody lasom Nadleśnictwa Krynki
 • 2008 – likwidacja i utylizacja pokryć eternitowych
 • 2008 – budowa hydrobotanicznej oczyszczalni ścieków
 • 2009 – instalacja pomp ciepła
 • 2009 – nagroda Czarodziejskiego Drzewa
 • 2010 – certyfikat „Firma Bliska Środowisku"
 • 2010 – Green Apple Awards
 • 2011 – Medal im. Wiktora Godlewskiego