Lista aktualności Lista aktualności

1000 drzew na minutę

 

Białostoccy leśnicy właśnie zaczęli sezon odnowień i zalesień. W tym roku posadzą ponad 30 milionów drzew, na łącznej powierzchni przekraczającej 4 tysiące hektarów.

Przedwiośnie to czas, gdy we wszystkich szkółkach leśnych w Polsce zaczyna się okres intensywnej pracy. Rozmarznięcie gruntu, pozwalające na wyoranie sadzonek jest sygnałem do rozpoczęcia tych prac. Sadzonki są wyjmowane z gruntu, sprawdzane pod względem zdrowotności i jakości, następnie liczone, sortowane i związywane w mniejsze lub większe paczki.

30 milionów sadzonek przeliczonych do posadzenia w ciągu roku, to 1 drzewko sadzone co sekundę. Nikt w Polsce nie sadzi tyle drzew co Lasy Państwowe.

Czas odgrywa tu ogromną rolę, gdyż w przeważającej większości są to sadzonki z odkrytym systemem korzeniowym, a korzenie to w tym momencie najwrażliwsze miejsce sadzonek. Dlatego też sadzonki wyjęte ze szkółki, muszą zostać jak najszybciej posadzone. Jest to prawdziwa walka z czasem i rytmem biologicznym roślin.

fot. arch. Nadleśnictwa Pisz

Sadzonki ze szkółek leśnych są przeznaczane przede wszystkim na potrzeby nadleśnictw, ale nadwyżki sprzedaje się również innym odbiorcom. Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku szkółki leśne funkcjonują w 27 jednostkach. Średnio hoduje się w nich ok. 50 mln. szt. sadzonek rocznie.

Zapraszamy do naszych leśnych szkółek, gdzie w konkurencyjnych cenach znajdziecie Państwo ogromny wybór sadzonek drzew i krzewów. W tym miejscu zachęcamy Państwa do sadzenia naszych rodzimych gatunków drzew i krzewów. Przecież nie na każdym podwórku musi być szpaler z egzotycznych żywotników czy cyprysików. Czyż nie piękniej na naszych ziemiach prezentują się aleje lipowe, klonowe czy dębowe? Z pewnością na naszych podwórkach znajdzie się miejsce dla jarzębów, kalin, głogów czy cisów. Oczywiście zieleń w naszych ogrodach czy zadrzewieniach musimy świadomie zaplanować. Zawczasu musimy pomyśleć jak duże okazy poszczególnych gatunków mogą urosnąć, jak długo żyją, jakiej ziemi wymagają i ile potrzebują przestrzeni. Z pewnością na te i inne pytania z chęcią odpowiedzą Państwu leśniczowie szkółkarze, u których będziecie kupować sadzonki.

Przeczytanie tego artykułu zajmuje około 4 minut, a to oznacza, że w tym czasie białostoccy leśnicy posadzili około 240 sadzonek.

Sadzenie drzew w różnych częściach Polski rozpoczyna się w różnym czasie. Ma na to wpływ znaczne zróżnicowanie warunków klimatycznych pomiędzy wschodem i zachodem Polski. Przyczyną tego jest fakt, iż na wschodnią cześć naszego kraju większy wpływ wywierają masy powietrza kontynentalnego, z kolei na Polskę zachodnią - powietrza morskiego. I dlatego też leśnicy z Zielonej Góry sadzenie drzew rozpoczęli na początku marca, a my rozpoczynamy dopiero na początku kwietnia. Niezależnie od miejsca w Polsce, wszyscy leśnicy kierują się jedną zasadą „im wcześniej tym lepiej", bowiem wczesne sadzenie, umożliwia roślinom wykorzystanie wody, nagromadzonej w glebie, po mijającym okresie zimowym.

W 2017 roku największe powierzchnie leśne zostaną odnowione w Nadleśnictwach Augustów, Drygały, Pisz, Ełk, Krynki i Maskulińskie (ponad 200 ha w każdym z nich).  Do odnowień posłużą przede wszystkim sadzonki sosny, świerka, dębu, brzozy i olszy.

fot. Jarosław Krawczyk

Prócz odnowień i zalesień, leśnicy każdego roku, dokonują również poprawek na uprawach leśnych. Przyczyną poprawek są najczęściej uszkodzenia młodych drzewek na skutek suszy lub przymrozków oraz szkody od zwierzyny, zwłaszcza łosi. Jednak dzięki wysokiej jakości upraw, wynikającej z dobrej jakości materiału sadzeniowego, właściwych kwalifikacji pracowników wykonujących sadzenia i odpowiedniego nadzoru ze strony służby leśnej, ilość poprawek na terenie RDLP w Białymstoku jest niewielka (około 5%).

W roku bieżącym w nadleśnictwach RDLP w Białymstoku oprócz typowego obsadzania zrębu, leśnicy wykonają również zalesienia gruntów porolnych (na powierzchni 22 ha) a pod osłoną istniejącego drzewostanu, na powierzchni 10 ha wprowadzą nowe pokolenie drzew ( tzw. II piętro). Odnowienia naturalne, czyli takie, gdzie nowy drzewostan powstanie z samosiewów, to w tym roku obszar o powierzchni ponad 92 ha.

Lasy Państwowe sadzą ok. 500 mln drzew rocznie, nie licząc odnowienia naturalnego. 448 szkółek leśnych w Polsce, produkuje w sumie 800 mln różnych gatunków drzew i krzewów. Co roku sadzimy też coraz więcej drzew liściastych (dlatego ich udział od czasu wojny zwiększył się z 13 do 23%).