Lista aktualności Lista aktualności

Akcja liczenia dzików

W całej Polsce będą liczone dziki

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku informuje, że w obwodach łowieckich dzierżawionych i wyłączonych z wydzierżawienia zostanie przeprowadzona w całym kraju akcja liczenia dzików, mająca na celu aktualne oszacowanie wielkości populacji tego gatunku i jego zagęszczenie na danym terenie.

Uwzględniając to, że w najbliższym czasie będą sporządzane wieloletnie łowieckie plany hodowlane, informacja o faktycznej liczebności dzika ma istotne znaczenie, szczególnie w kontekście walki z zagrożeniem rozprzestrzenienia się wirusa afrykańskiego pomoru świń i szkód łowieckich.

Zgodnie z decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, zawierającą m.in. metodykę planowanej inwentaryzacji, akcja liczenia dzików będzie odbywać się metodą pędzeń, na losowo wybranych powierzchniach próbnych, obejmujących 10% powierzchni nadleśnictwa, we wszystkich nadleśnictwach w ramach jednej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w tym samym okresie, a wyniki inwentaryzacji mają być przedłożone Dyrektorowi Generalnemu LP do 6 listopada 2016 r.

Jako termin przeprowadzenia inwentaryzacji dzików na terenie tutejszej RDLP przyjęto 20 – 23 października b.r. .

Będzie ona prowadzona w 31 nadleśnictwach - 22 położonych na terenie województwa podlaskiego oraz 9 województwa warmińsko-mazurskiego.

W pracę przy inwentaryzacji zwierzyny, biorąc pod uwagę wcześniejsze przedsięwzięcia tego typu, zaangażowanych jest zazwyczaj 60 – 100 ludzi na terenie jednego nadleśnictwa, a działania w terenie trwają zwykle 2 – 3 dni.

Inwentaryzacja dzików będzie prowadzona metodą pędzeń próbnych w tzw. „miotach", o powierzchni około 100 ha każdy. W ciągu jednego dnia w zależności od warunków terenowych danego nadleśnictwa wykonuje się do kilkunastu miotów.

Jest to duże przedsięwzięcie logistyczne, wymagające współdziałania wielu osób, prowadzone przez Lasy Państwowe w ścisłym współdziałaniu z Zarządami Okręgowymi PZŁ i współpracy, szczególnie na terenach objętych strefami związanymi z ASF, z powiatowymi lekarzami weterynarii.

Liczenia zwierzyny dokonują myśliwi z kół łowieckich, pracownicy nadleśnictw, przedstawiciele placówek badawczych, uczniowie szkół leśnych oraz inne osoby zaproszone lub chętne do wzięcia udziału w akcji na zasadzie współpracy.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku zaprasza również Państwa do współpracy przy tym olbrzymim przedsięwzięciu i wsparcia naszych nadleśnictw w akcji liczenia dzików.
Zainteresowanych uczestnictwem w tym poważnym zadaniu prosimy o zgłaszanie się bezpośrednio do naszych nadleśnictw, które udzielą Państwu więcej szczegółowych informacji odnośnie akcji liczenia dzików na swoim terenie i chętnie skorzystają z Państwa pomocy.