Lista aktualności Lista aktualności

edukacja z klimatem

„Gra z klimatem" skierowana jest do dzieci, młodzieży, jak również osób dorosłych zainteresowanych działaniami na rzecz ochrony klimatu. W ciekawy i przyjemny sposób kształtuje świadomość ekologiczną i utrwala zachowania proekologiczne.

Intensywny rozwój gospodarczy i ekspansja człowieka w środowisku naturalnym prowadzi do wielu negatywnych zjawisk, w tym między innymi ocieplania klimatu. Z roku na rok coraz bardziej odczuwamy drastyczne skutki globalnego ocieplenia, nie utożsamiając ich jednak z własną działalnością. Projekt pn. „Edukacja z klimatem w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej" w  ramach którego powstała „GRA Z KLIMATEM"  jest odpowiedzią na wciąż zbyt niski poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa w tym zakresie.

W ramach projektu (realizowanego przy finansowym wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w  Białymstoku) Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej prowadzi także warsztaty pn. „Edukacja z klimatem w PKPK", w których uczniowie jak i ich nauczyciele poznają bliżej tematykę globalnych zmian klimatycznych, dowiadują się, jakie są przyczyny i skutki tych zmian. Do przeprowadzenia zajęć warsztatowych zakupiono nowoczesny zestaw edukacyjny, który w sposób eksperymentalny demonstruje działanie różnych systemów tzw. czystych energii .