Lista aktualności Lista aktualności

Ćwiczenia pożarnicze na terenie Puszczy Knyszyńskiej

Na terenie Nadleśnictwa Krynki, w okolicach miejscowości Nowa Świdziałówka, w dniu 25 kwietnia br. odbyły się ćwiczeniach taktyczno-bojowych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz innych służb współdziałających w zakresie ochrony przeciwpożarowej powiatu sokólskiego.

 

Scenariusz ćwiczeń  zakładał, że na obszarach rolnych na południe od zabudowań wsi Borsukowizny wybuchł pożar, który rozprzestrzeniając się objął obszary leśne. Niekorzystne warunki atmosferyczne spowodowały szybkie rozprzestrzenianie się ognia. Pożar stwarzał zagrożenie dla kompleksu leśnego Puszczy Knyszyńskiej.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie możliwości samodzielnego prowadzenia działań przez jednostki ochrony przeciwpożarowej powiatu sokólskiego oraz gotowości operacyjnej służb na wypadek powstania wielkoobszarowych pożarów lasów.

 

aktualne zagrożenie pożarowe w lasach w danym regionie można sprawdzić na stronie

https://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/ 

aktualne zakazy wstępu do lasu można sprawdzić na stronie

https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/dane-zakazy-wstepu.