Wydawca treści Wydawca treści

XI Puchar Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku w Leśnej topografii 2023

ZAPROSZENIE

XI Puchar Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku w leśnej topografii

 

            Zapraszam Państwa do udziału w wielofunkcyjnej imprezie pracowniczej Lasów Państwowych o zasięgu regionalnym pod nazwą „XI Puchar Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku w Leśnej Topografii”. Impreza posiada charakter edukacyjno-integracyjny.

            Głównym punktem tej imprezy będzie marszobieg terenowy, pozwalający doskonalić umiejętność poruszania się z mapą w nieznanym, leśnym terenie (leśna topografia). Umiejętność ta może okazać się przydatną podczas wykonywania obowiązków służbowych (np. ściganie sprawców przestępstw, gaszenie pożarów, poszukiwania osób zaginionych). Ma ona również charakter proobronny.

            Przedsięwzięcie odbędzie się 12 października 2023 roku na terenie Nadleśnictwa Krynki. Początek rejestracji uczestników od godziny 8:00.

            Zajęcia zorganizowane zostaną w formie rywalizacji indywidualnej (cztery kategorie: Służby Mundurowe, Leśnicy, Szkoły mundurowe oraz Open), a także rywalizacji zespołowej (zespoły trzyosobowe). Rywalizacja będzie przebiegała w trzech kategoriach zespołowych: Służby Mundurowe, Leśnicy oraz Szkoły.

            Uczestnicy będą mieli do pokonania około 1,8 - 5,4 kilometrowy odcinek trasy z obowiązkiem potwierdzenia swojej obecności na punktach kontrolnych. Mapa w skali 1:10000 w standardzie IOF przekazana zostanie uczestnikowi w chwili startu. O zwycięstwie zadecyduje czas pokonania trasy. Zwycięzcy indywidualni otrzymają wyróżnienia, a zespoły Puchary Dyrektora RDLP w Białymstoku.

            Pracownicy Lasów Państwowych uczestniczą w imprezie zgodnie z Zarządzeniem nr 15 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 marca 2016 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie systemu imprez pracowniczych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, oraz Decyzji Dyrektora RDLP w Białymstoku nr 19/2023 z dnia 28.06.2023 r.

Na zgłoszenia oczekujemy w terminie do 4 października br. 

Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: marta.mroz@bialystok.lasy.gov.pl

Szczegóły w załączeniu poniżej.

Osobą do kontaktu w kwestiach technicznych  jest: Karol Pietraszko, tel. 533391065.

 

Aleksander Lickiewicz
Nadleśniczy