Asset Publisher Asset Publisher

Translokacja żubrów

Jednym z istotnych efektów dotychczasowych działań podjętych w celu ochrony żubra w Europie jest wzrost jego liczebności. Wśród nich należy wymienić m.in.: stworzenie siedlisk w kompleksach leśnych, poprawę bazy żerowej, tworzenie wodopojów, zapewnienie opieki weterynaryjnej, stały monitoring i poszukiwanie nowych, skutecznych sposobów poprawy dobrostanu żubrów.

Inwentaryzacja żubrów bytujących w Puszczy Knyszyńskiej przeprowadzona w dniach 17-19 lutego 2024 roku, wykazała 322 osobniki (167 byków oraz 155 krów).

Optymalna liczebność populacji żubrów bytującej na tym terenie, zgodnie ze „Strategią ochrony żubra w Puszczy Knyszyńskiej na terenach PGL LP” opracowaną w 2013 r. wynosi łącznie 160 osobników (wraz         ze stadem sztucznie wprowadzonym w Nadleśnictwie Żednia). Obecny stan populacji, pomimo zwiększenia jej areału występowania, jest dwukrotnie przekroczony co skutkuje wzrostem zagęszczenia zwierząt. Ten z kolei jest przyczyną wzrostu poziomu szkód w lesie i uprawach rolnych, a także ryzyka rozprzestrzenienia się chorób zakaźnych.

W związku z powyższym, wśród wielu działań ochronnych prowadzonych na rzecz żubra przez Lasy Państwowe, translokacja wybranych zwierząt, mająca m.in. na celu rozrzedzenie lokalnej populacji wydaje się być szczególnie istotna.

Nowe podejście do translokacji na przykładzie wyselekcjonowanych czterech osobników żubra europejskiego ze stada wolnościowego bytującego na terenie Puszczy Knyszyńskiej (obszar Nadleśnictwa Krynki) zostało po raz pierwszy zaprezentowane już w roku 2021. W wyniku podjętych wtedy działań, 4 osobniki żubra (1 byk oraz 3 krowy ) zasiliły stado bytujące na terenie Nadleśnictwa Gołdap. ( link do tekstu https://krynki.bialystok.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/Qi0u/content/odlawianie-zubrow ).

Czynna ochrona żubra wymaga w dużej mierze prac cyklicznych, powtarzalnych a taką jest m.in. translokacja.  W konsekwencji podjętych w dniu 23.02.2024 roku działań, po raz kolejny z sukcesem przetransportowano  wyselekcjonowane osobniki żubra europejskiego (tym razem 2 krowy) do zagrody kwarantannowej w Nadleśnictwie Żednia. Osobniki te docelowo, mają trafić do populacji bytującej na terenie Lasów Janowskich. Na skuteczność zastosowanej metody translokacji miały istotny wpływ: ograniczenie negatywnych bodźców poprzez zastosowanie odpowiednio zaprojektowanej skrzyni do wybudzania żubrów, zespół przeszkolonych pracowników Nadleśnictwa Krynki koordynowany przez lidera przedsięwzięcia oraz nadzór zespołu translokującego nad procesem kwarantanny wybranych osobników  we współpracy z pracownikami innych nadleśnictw.