Wydawca treści Wydawca treści

Parki Krajobrazowe

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 125. Zajmują 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. Witolda Sławińskiego

Utworzony został 24 maja 1988 roku. Jest to typowo leśny (82% powierzchni zajmują lasy), największy park krajobrazowy w Polsce o łącznej powierzchni ponad 126 000 ha. Celem ochrony jest zachowanie zasobów przyrodniczych, walorów kulturowych i historycznych Puszczy Knyszyńskiej. Charakteryzuje się również bogactwem strumieni , niewielkich rzeczek, źródlisk. Niemal cała powierzchnia parku leży w dorzeczu rzeki Supraśl. Teren puszczy jest bardzo urozmaicony, a względne różnice wysokości wynoszą 80 metrów.

Obecnie Puszcza Knyszyńska należy do najmniej zniszczonych dużych kompleksów leśnych w Polsce. Mimo wielowiekowego użytkowania duża część puszczy zachowała naturalny charakter. Występuje tu ogromne zróżnicowanie przyrodnicze z bogactwem roślin i zwierząt między innymi: wilków, rysi czy też żubrów.