Wydawca treści Wydawca treści

położenie

Nadleśnictwo Krynki jest jednym z trzydziestu jeden nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Nadleśnictwo jest położone na terenie województwa podlaskiego, powiatu sokólskiego. Swym zasięgiem obejmuje dwie Gminy: Szudziałowo i Krynki.

 

Teren nadleśnictwa w całości wchodzi w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Knyszyńska". Południowo- zachodnia część naszego nadleśnictwa to lasy olbrzymiego kompleksu Puszczy Knyszyńskiej, natomiast pozostała, a w szczególności wschodnia, stanowi pas nadgraniczny, gdzie znaczne powierzchnie zajmują powojenne zalesienia porolne. Według podziału fizyko-geograficznego J. Kondrackiego teren ten należy do podprowincji Wysoczyzny Podlasko- Białoruskiej i wschodniej części makroregionu zwanego Niziną Północno – Podlaską. Obecnie Nadleśnictwo gospodaruje na obszarze 14922,33 ha w tym 14253,61 ha to grunty leśne.
Od północy terytorium Nadleśnictwa Krynki graniczy z Nadleśnictwem Czarna Białostocka, na  wschodzie sięga do granic państwa, od południa z Nadleśnictwem Waliły, a od strony zachodniej z Nadleśnictwem Supraśl.