Wydawca treści Wydawca treści

Światowy dzień mokradeł 2021

W bieżącym roku Światowy Dzień Mokradeł organizowany jest 2 lutego w ponad 95 krajach. Celem obchodów jest podnoszenie świadomości społecznej w zakresie roli ekologicznej i gospodarczej obszarów wodno-błotnych.

Tegoroczny Dzień Mokradeł obchodzony jest pod hasłem „Mokradła i woda". Jest to rok szczególny, ponieważ  obchodzona jest 50. rocznica podpisania Konwencji o obszarach wodno-błotnych. Celem Konwencji Ramsarskiej jest ochrona i zrównoważone użytkowanie mokradeł poprzez działania na szczeblu krajowym i lokalnym oraz współpracę międzynarodową. Działania te stanowią wkład w osiągnięcie zrównoważonego rozwoju na całym świecie.

Narastający kryzys wodny, spowodowany przedsięwzięciami człowieka oraz zmianami klimatu, zagraża ludziom jak i przyrodzie. Osuszając mokradła,  nieodwracalnie zniszczone zostają zasoby wody, bogaty świat roślin i zwierząt oraz usługi ekosystemowe, które świadczą ekosystemy podmokłe. Mokradła magazynują i oczyszczają wodę, są podstawą globalnej gospodarki, zapewniają nam bezpieczeństwo i dają wyżywienie, a roślinom i zwierzętom oferują miejsce do życia. Mokradła również wspierają nasze wysiłki w walce ze zmianami klimatu: pochłaniają dwutlenek węgla, ograniczają powodzie, łagodzą skutki suszy, ograniczają wezbrania sztormowe i chronią wybrzeża. Naukowcy szacują jednak, że od lat siedemdziesiątych XX wieku zostało utraconych 35% mokradeł na świecie. Wspólne działania na rzecz ochrony i odtworzenia tych ekosystemów pomogą nam przygotować się na skutki zmian klimatu, radzić sobie z nimi oraz je niwelować.

Lasy Państwowe mając świadomość jak ważną rolę pełnią te podmokłe tereny, są zaangażowane w programy na rzecz ochrony i ich zrównoważonego użytkowania. Działania jakie prowadzą leśnicy odtwarzając ekosystemy wodne, realizują w ramach projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu.

Realizowany projekt małej retencji wodnej w Lasach Państwowych pozwolił na podjęcie wielu prac w środowisku wodnym w nadleśnictwach białostockiej dyrekcji, należą do nich między innymi :

W Nadleśnictwie Giżycko, dzięki budowie i modernizacji zbiorników wodnych w uroczysku Las Miejski, zostanie zatrzymanych ponad 72 250 m3 wody.

W Nadleśnictwie Bielsk zmodernizowano dwa istniejące zbiorniki, mieszczących 9 800 m3  wody oraz wybudowano jeden nowy zbiornik o powierzchni 2 500 m3.

Nadleśnictwo Browsk podjęło się modernizacji  dwóch akwenu w osadzie leśnej Gnilec na terenie Puszczy Białowieskiej mieszczących aż 84 000 m3 wody.

W Nadleśnictwie Supraśl powstał nowy zbiornik, który zatrzyma 17 600 m3 wody.