Asset Publisher Asset Publisher

Lasy Nadleśnictwa

Teren zasięgu działania Nadleśnictwa Krynki jest miejscem, którego środowisko przyrodnicze charakteryzuje się dużą różnorodnością i bogactwem form. W naszym zarządzie znajduje się niemal 15 tys. ha lasów oraz ok 2500 ha lasów prywatnych.

 

Głównym gatunkiem tworzącym drzewostany w Nadleśnictwie Krynki jest sosna, która panuje na 68,01% powierzchni leśnej zalesionej.  Na dużo mniejszym areale występują drzewostany z panującym świerkiem (12,49%), dębem (8,22%), brzozą (4,87%) czy olszą (3,64%). Udział pozostałych gatunków nie przekracza 2,77% powierzchni leśnej zalesionej.

Północno-wschodnia część obszaru jest położona w obrębie Wzgórz Sokólskich, zaś zachodnia i południowa wchodzi w skład Wysoczyzny Białostockiej. Te malownicze miejsca przyciągają turystów, zafascynowanych polskim „dzikim wschodem". Rzeźba terenu charakteryzuje się niezwykle zróżnicowanym krajobrazem. Znaczny udział powierzchni stanowią gleby rdzawe mniejszy torfowe oraz brunatne.    Puszcza Knyszyńska na terenie której w południowo-zachodniej części administruje nadleśnictwo,  to młodsza siostra Puszczy Białowieskiej. Równie piękna chociaż odmienna swym przyrodniczym bogactwem. Stanowi wielką ostoję zwierzyny. Obok łosia, jelenia, sarny, dzika, borsuka, bobra, występują tu gatunki rzadkie, takie jak: ryś, wilk, żubr.
Żubry trafiły do Puszczy Knyszyńskiej w 1969 roku, kiedy to w okolicach Walił pojawił się samotny żubr – byk. Prawdopodobnie przywędrował on z Puszczy Białowieskiej. W 1973 roku odłowiono w Puszczy Białowieskiej 5 osobników i wypuszczono je na wolność na terenie Nadleśnictwa Waliły. Od tego momentu na terenie Puszczy Knyszyńskiej bytuje wolnościowe stado żubrów. Obecnie liczy ono około 120 osobników. Ten wielki i piękny ssak stał się trwałym elementem fauny Puszczy Knyszyńskiej. Powstałe stado żubrów jest kolejną chlubną kartą w dziejach restytucji tego gatunku.Dziś Puszcza Knyszyńska to jeden z bardziej atrakcyjnych kompleksów leśnych w Polsce. Niepowtarzalna przyroda mądrze udostępniona przez leśników przyciąga coraz liczniejsze rzesze turystów.