Asset Publisher Asset Publisher

Regulaminy i informacje

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA

„SILVARIUM’’ – MIEJSCA ODPOCZYNKU

Postanowienia regulaminu mają na celu ochronę mienia, utrzymania bezpieczeństwa, higieny i estetyki obiektu oraz jego otoczenia, a także zapewnienia zgodnego współużytkownika .

Przed wejściem na teren kompleksu edukacyjnego ‘’Silvarium’’ każdy zobowiązany jest do zapoznania  i stosowania się do niniejszego regulaminu.

Informujemy, że w miejscach przeznaczonych do edukacji i rekreacji wystąpić mogą zagrożenia: fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne.

 1. OBIEKT UDOSTĘPNIANY JEST ZWIEDZAJĄCYM W GODZINACH 9.00-17.00
 2. Parkowanie pojazdu dozwolone jest tylko we wskazanych miejscach parkingowych.
 3. Ze względu na wzmożony ruch turystyczny na parkingach i drogach dojazdowych należy zachować szczególną ostrożność.
 4. Wnoszenie i spożywania napojów alkoholowych oraz innych używek na terenie kompleksu edukacyjnego ‘’Silvarium’’ jest zabronione.
 5. Wprowadzanie na teren obiektu psów bez smyczy i kagańca jest niedopuszczalne. Ze względów sanitarnych opiekunowie powinni usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzęta.
 6. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiedzialność ponoszą wyłącznie ich opiekunowie.
 7. Należy zachować szczególną ostrożność w pobliżu oczek wodnych, głazów narzutowych, pomostów, tras spacerowych znajdujących się na terenie obiektu.
 8. W trakcie zwiedzania zabrania się przechodzenia przez ogrodzenia, zaśmiecania, niszczenia infrastruktur, wyrywania, uszkadzania roślin, płoszenia zwierząt.
 9. Dopuszcza się rozpalanie ognia wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody od Nadleśniczego Nadleśnictwa Krynki.
 10. Handel, umieszczanie tablic reklamowych odbywać się może wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Nadleśniczego Nadleśnictwa Krynki.
 11. Odpowiedzialność za zdrowie i mienie ponosi użytkownik korzystający z miejsc postoju, edukacji i rekreacji.

Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grożą sankcje wynikające z ustawy kodeks wykroczeń (Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz.114 z póź. zm.)

__________________________________________________________________

 

OGÓLNE INFORMACJE

TELEFONY ALARMOWE:

 • POGOTOWIE RATUNKOWE 999 LUB 112
 • STRAŻ POŻARNA 998 LUB 112
 • POLICJA 997 LUB 112
 • NADLEŚNICTWO KRYNKI 85 7229640; 694498299 (w dni robocze w godzinach 7.00 – 15.00)

 

Potencjalne zagrożenia występujące w lesie

 

 1. Martwe i obumierające drzewa są integralną częścią lasu. Drzewa z widocznymi oznakami rozkładu: suchymi konarami, dziuplami, owocnikami grzybów (hubami) są spróchniałe i w każdej chwili mogą się przewrócić.
 2. Nierówny teren. Las jest pełen wystających korzeni, pni po ściętych drzewach, gałęzi. W wielu miejscach występują niebezpieczne, strome zbocza.
 3. Drogi leśne. Mogą się po nich poruszać różne pojazdy: ciężki sprzęt leśny, pojazdy Służby Leśnej i inne. Na szlakach rowerowych przebiegających często po drogach leśnych,  można spotkać szybko poruszających się rowerzystów, również w licznych grupach. Osoby uprawiające jazdę konną mają obowiązek poruszać się wyłącznie po szlakach konnych. Drogi mogą mieć różną nawierzchnię, również ostry tłuczeń oraz koleiny i dziury. Drogi leśne mogą być udostępnione do ruchu publicznego, są wtedy oznakowane stosownymi znakami, lub nie udostępnione do ruchu publicznego.
 4. Trwające prace leśne, takie jak np. ścinka drzew, zrywka, wywóz. Miejsca, w których tego typu prace są prowadzone, są objęte zakazem wstępu i są oznaczane tablicami ostrzegawczymi, ustawionymi na drogach i szlakach leśnych. Lokalizacja dłużej trwających prac jest ogłaszana również na stronie internetowej nadleśnictwa. Należy bezwzględnie stosować się do zakazu poruszania się po tych terenach.
 5. Polowania indywidualne i zbiorowe, regulujące liczebność zwierzyny. Teren polowań zbiorowych oznaczany jest tablicami ostrzegawczymi ustawionymi na drogach i szlakach leśnych, terminy tych polowań są również ogłaszane na stronach internetowych gmin.
 6. Dzikie zwierzęta, Pajęczaki (np. kleszcze) mogą być niebezpieczne, mogą też przenosić choroby (wścieklizna, borelioza), a jad niektórych owadów może wywoływać groźne reakcje alergiczne.
 7. Niekorzystna pogoda (burza, silny wiatr, zalegający na drzewach śnieg,  powodują ryzyko złamania konarów drzew a w szczególnych wypadkach wywrócenie całych drzew), (oblodzone drogi) zwiększają ryzyko nieszczęśliwych wypadków.
 8. Lasy nadleśnictwa były terenem intensywnych działań wojennych. Do dziś można w nich natknąć się na  niewypały i niewybuchy z czasów wojny. W przypadku ich znalezienia należy powiadomić policję, nadleśnictwo w celu zabezpieczenia terenu.
 9. Rośliny i grzyby które mogą być trujące lub wywołać poparzenia.
 10. Wnyki i sidła, pozostawione przez kłusowników oraz inne zagrożenia trudne do zidentyfikowania. Prosimy o informację w przypadku ich stwierdzenia.