Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Rezerwat  „Góra Pieszczana"

Rok utworzenia: 19.02.1987r.
Powierzchnia: 220,10 ha
Leśnictwo: Sosnowik

Przedmiotem ochrony jest fragment Puszczy Knyszyńskiej z naturalnymi drzewostanami świerkowo-sosnowymi. Głównym typem zbiorowiska leśnego na terenie rezerwatu jest bór mieszany z okazałymi sosnami. Występują tu liczne rośliny objęte ochroną prawną: widłak goździsty, lilia złotogłów, podkolan biały, goździk piaskowy, arnika górska, mącznica lekarska czy sasanka otwarta. Rezerwat posiada aktualny Plan Ochrony Rezerwatu ( Rozp. Woj.Podl. Nr 7/04 z dnia 25.03.2004r.)

Rezerwat „Nietupa"

Rok utworzenia: 14.06.1996r.
Powierzchnia: 273,73 ha
Leśnictwo: Sanniki

Pierwotnym celem ochrony było zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych ostoi bobra w zabagnionej dolinie rzeki Nietupa. Obecnie cel ochrony jest nieaktualny, a bobry liczniej występują poza rezerwatami niż w ich obrębie.  Zalewane tereny mają niepodważalny wpływ na stosunki wodne w najbliższej okolicy. Inwentaryzacja przyrodnicza z 2004 roku (A.Czerwiński) wykazała, że na terenie rezerwatu występuje aż pięć typów siedliskowych lasu. Największą powierzchnię zajmuje ols typowy oraz las mieszany bagienny.  Licznie występują rośliny objęte ochroną prawną, między innymi: widłak jałowcowaty, wawrzynek wilczełyko, mchy torfowce. Rezerwat stanowi ostoję szeregu gatunków ptaków, a jego położenie sprawia, że jest on doskonałym miejscem do osiedlania się ptaków, których część należy do gatunków skrajnie rzadkich w skali całego kraju. Rezerwat posiada aktualny Plan Ochrony Rezerwatu ( Rozp. Woj.Podl. Nr 6/07 z dnia 03.08.2007r.)