Asset Publisher Asset Publisher

zasoby leśne

Na terenie nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 47 lat (jest to pochodna powojennych zalesień), a przeciętna zasobność przekracza 215 m sześc./ha.

Zasoby leśne

Na terenie nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na terenie nadleśnictwa wynosi 52 lata. Przeciętna zasobność wynosi 256 m3/ha.

Zestawienie wilgotnościowo-troficzne powierzchni siedlisk leśnych:

Grupy żyznościowe siedlisk

Grupy wilgotnościowe siedlisk

Razem

%

Suche

Świeże

wilgotne

Bagienne

Zalewowe

Powierzchnia  [ha]

1

2

3

4

5

6

7

8

Bory

-

519,65

2,43

7,47

-

529,55

3,82

Bory mieszane

-

6588,38

17,39

21,88

-

6627,65

47,85

Lasy mieszane

-

5191,23

150,40

147,90

-

5489,53

39,63

Lasy

-

574,18

181,12

390,60

58,50

1204,40

8,70

Ogółem

-

12873,44

351,34

567,85

58,50

13851,13

100,00

%

-

92,94

2,54

4,10

0,42

100,00

 

 

Udział powierzchniowy dominujących gatunków lasotwórczych:

 • Sosna pospolita – 72 %

 • Świerk zwyczajny – 11 %

 • Dąb szypułkowy – 8 %

 • Brzoza brodawkowata – 5 %

 • Olsza czarna – 4%

Udział drzewostanów w klasach wiekowych:

 • 12 % - I klasa wieku ( 1-20 lat )

 • 27 % - II klasa wieku ( 21-40 lat )

 • 30 % - III klasa wieku ( 41-60 lat )

 • 15 % - IV klasa wieku ( 61-80 lat )

 • 10 % - V klasa wieku ( 81-100 lat )

 • 3 % - VI klasa wieku ( 101-120 lat )

 • 3 % - VII klasa wieku ( 121-140 lat )

Przeciętna zasobność drzewostanów:

 • Sosna zwyczajna – 304 m3/ha

 • Świerk pospolity – 213 m3/ha

 • Dąb szypułkowy – 62 m3/ha

 • Brzoza brodawkowata – 186 m3/ha

 • Olsza czarna – 250 m3/ha